Razmere na cestah

Podatki o razmerah na slovenskih cestah se posodabljajo vsake pol ure.

  • Pomembnejši
  • Vsi dogodki

Zaprta cesta: R3-710
R3-710, Ptuj - Hajdina, na Ptuju, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije predvidoma do 30. 9. 2018. Obvoz po avtocesti med Draženci in Hajdino (možno je tudi za voznike brez vinjete) ter po lokalnih in regionalnih cestah.
 
Zaprta cesta: RT-902
RT-902, Strmec - Mangart, popolna zapora zaradi zimskih razmer.
 
Zaprta cesta: R3-670
R3-670, Bizeljsko - MP Orešje, v Bizeljskem, na Kumrovški cesti, popolna zapora zaradi zaradi ureditve ceste do 31. 5. 2018. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 
Zaprta cesta: R3-704
R3-704, Radlje ob Dravi - Ribnica na Pohorju, v Vuhredu, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije mostu, predvidoma do 30. 5. 2018. Obvoz je urejen po cesti Vuhred - Sv. Vid - Muta - Radlje ob Dravi.
 
Zaprta cesta: RT-919
RT-919, Vinica - Stari trg, pri Dolenjih Radencih, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 17. 4. 2018. Obvoz je urejen po regionalnih cestah Vinica - Kanižarica - Stari Trg ob Kolpi.
 
Prepoved za tovornjake: RT-911
RT-911, Rudno - Rovtarica, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi nevarnosti plazu.
 
Zaprta cesta: RT-908
RT-908, Mojstrana - Vrata, popolna zapora zaradi zimskih razmer. Promet je možen do slapa Peričnik.
 
Zaprta cesta: R3-668
R3-668, Gabrje - Ratež, v Velikih Brusnicah, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 3. 2018. Obvoz po državnih in občinskih cestah.
 
Prepoved za tovornjake: RT-930
RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udora ceste.
 
Zaprta cesta: R1-210
R1-210, Zg. Jezersko - prehod Jezersko, prelaz Jezersko, popolna zapora zaradi poškodovanega cestišča na avstrijski strani.
 
Zaprta cesta: R3-605
R3-605, Kambreško - Kuščar - Livek, cesta v zimskem času zaprta, predvidoma do 15. 3. 2018.
 
Prepoved za tovornjake: R3-610
R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.
 
Zaprta cesta: RT-929
RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, cesta v zimskem času zaprta , predvidoma do 15. 3. 2018.
 
Prepoved za tovornjake: R2-424
R2-424, Sevnica - Planina, v Sevnici, prepovedan promet za tovorna vozila nad 7, 5 ton zaradi rekonstrukcije nadvoza čez železnico do 2. 3. 2018. Obvoz je urejen po cesti Boštanj - Planina - HE Blanca - Brestanica - Sevnica.
 
Zaprta cesta: R3-609
R3-609, Predmeja - Lokve, popolna zapora zaradi zimskih razmer.
 
Zaprta cesta: R3-608
R3-608, Lokve - Čepovan, cesta v zimskem času zaprta , predvidoma do 15. 3. 2018.
 
Zaprta cesta: LZ-212100
Ljubljana, Hradeckega cesta, med Potjo na Golovec in Poljansko cesto, popolna zapora zaradi obnove komunalne infrastrukture in rekonstrukcije vozišča predvidoma do 4. 2. 2018. Obvoz preko Dolenjske, Roške in Poljanske ceste.
 
Prepoved za tovornjake: R3-749
R3-749, Vosek - Jurovski Dol, prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t zaradi plazu.
 
Zaprta cesta: R1-206
R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Trenta, prelaz Vršič, popolna zapora zaradi nevarnosti proženja snežnih plazov.
 
Zaprta cesta: R3-606
R3-606, Kanal - Lig - Mišček - Neblo, pri Britofu, popolna zapora zaradi rekonstrukcije mostu predvidoma do 25. 1. 2018. Obvoz po cesti Kanal - Plave - Dobrovo - Neblo.
 
Zaprta cesta: LC-213060
LC, Javor - Zgornja Besnica, pri Zgornji Besnici, popolna zapora zaradi poškodovanega vozišča, predvidoma do 24. 1. 2018. Obvoz je urejen.
 
Zaprta cesta: R1-232
R1-232, Murska Sobota - Lipovci, v Murski Soboti, na Panonski ulici, popolna zapora zaradi izgradnje krožišča do 15. 1. 2018. Obvoz je urejen.
 
Prepoved za tovornjake: RT-941
RT-941, Sv. Jurij ob Ščavnici - Kapelski Vrh - Radenci, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t, razen za lokalni promet.
 
Zaprta cesta: LC-999980
LC, Izola - Koper, med Izolo in križiščem s Krožno cesto, popolna zapora za ves promet zaradi spremembe namembnosti obalnega pasu.
 
Zaprta cesta: R3-662
R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.
 
Zaprta cesta: LC-122010
LC, Hrastnik - Radeče, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
 
Zaprta cesta: R2-428
R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo, prelaz Pavličevo sedlo, popolna zapora zaradi podrtega drevja in plazu.
 
Zaprta cesta: LC-284320
LC, Dornberk - Renče, pri Gradišču nad Prvačino, popolna zapora zaradi vzdrževalnih del predvidoma do 29. 12. 2017.
 
Zaprta cesta: R1-210
R1-210, Zg. Jezersko - prehod Jezersko, od konca naselja Zgornje Jezersko do prehoda Jezersko, popolna zapora zaradi podrtega drevja.
 
Zaprta cesta: LC-468040
LC-468040, Verd - Pokojišče, med kamnolomom in Pokojiščem, popolna zapora zaradi podrtega drevja.
 
Zaprta cesta: LC Sušice - Grič
LC Sušice - Grič, pri Cerovcu, popolna zapora zaradi del do 25. 12. 2017.
 
Zaprta cesta: R1-221
R1-221, Bevško - Trbovlje, v Trbovljah, na Vodenski cesti, popolna zapora zaradi ureditve ceste. Obvoz je po lokalnih cestah.
 
Zaprta cesta: RT-909
RT-909, Sorica - Petrovo Brdo, Petrovo Brdo - Spodnja Sorica, popolna zapora zaradi sanacije usadov predvidoma do 22. 12. 2017. Obvoz po cestah Petrovo Brdo - Podrošt in Sorica - Vresje.
 
Zaprta cesta: LC-226170
LC, Laze - Planina, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
 
Zaprta cesta: LZ-212590
LZ, Črna vas - Podpeč, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
 
Zaprta cesta: R3-690
R3-690, Majšperk - Jurovci, Majšperk - Stanečka vas, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
 
Zaprta cesta: RT-914
RT-914, Rakov Škocjan - Podskrajnik, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
 
Zaprta cesta: LC-111220
LC, Grosuplje - V. Ilova Gora, popolna zapora zaradi podrtega drevja.
 
Zaprta cesta: R3-642
R3-642, Podpeč - Ig, v Podkraju, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 20. 12. 2017. Obvoz je urejen po cesti Ig - Ljubljana ali po lokalni cesti Podpeč - Črna vas - Ljubljana.
 
Zaprta cesta: LC-036360
LC, Celje, Teharska cesta, popolna zapora zaradi obnove železniškega podvoza predvidoma do 20. 12. 2017. Obvoz je urejen.
 
Zaprta cesta: LC Ljubljana Vrhovci - Stranska vas
LC Ljubljana Vrhovci - Stranska vas, Cesta na Vrhovce, popolna zapora zaradi plazu
 
Zaprta cesta: RT-911
RT-911, Rudno - Rovtarica - Nemški Rovt, popolna zapora zaradi podrtega drevja.
 
Zaprta cesta: R3-754
R3-754, Planina - Unec, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
 
Zaprta cesta: R3-624
R3-624, Loka - Podpeč - Rakitovec, Brezovica - Loka, popolna zapora zaradi sanacije ceste predvidoma do 18. 12. 2017. Obvoz po državni cesti Aver - Gračišče ter po občinskih cestah.
 
Zaprta cesta: RT-918
RT-918, Grgelj - Fara, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.
 
Zastoj: A2-E70
A2, Ljubljana - Obrežje, med priključkom Grosuplje - vzhod in priključkom Višnja Gora v smeri Novega mesta je gost promet z zastoji.
 

Vir podatkov: Direkcija RS za ceste