Razmere na cestah

Podatki o razmerah na slovenskih cestah se posodabljajo vsake pol ure.

  • Pomembnejši
  • Vsi dogodki

Zaprta cesta: R3-710
R3-710, Ptuj - Hajdina, Ptuj, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije. Obvoz po avtocesti med Draženci in Hajdino ter po lokalnih in regionalnih cestah.
 
Zaprta cesta: R3-704
R3-704, Radlje ob Dravi - Ribnica na Pohorju, v Vuhredu, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije mostu, predvidoma do 30. 5. 2018. Obvoz je urejen po cesti Vuhred - Sv. Vid - Muta - Radlje ob Dravi.
 
Prepoved za tovornjake: RT-941
RT-941, Sv. Jurij ob Ščavnici - Kapelski Vrh - Radenci, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t, razen za lokalni promet.
 
Zaprta cesta: LC-999980
LC, Izola - Koper, med Izolo in križiščem s Krožno cesto, popolna zapora za ves promet zaradi spremembe namembnosti obalnega pasu.
 
Zaprta cesta: R3-662
R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.
 
Zaprta cesta: R3-718
R3-718, Pertoča - Fikšinci, pri Fikšincih, popolna zapora zaradi plazu in vdora cestišča. Obvoza ni.
 
Zaprta cesta: RT-902
RT-902, Strmec - Mangart, popolna zapora zaradi nevarnosti padanja kamenja (zadnja 2 kilometra).
 
Prepoved za tovornjake: R3-610
R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.
 
Zaprta cesta: G2-102
G2-102, Godovič - Črni Vrh, priključek Godovič, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2017. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti.
 
Zaprta cesta: RT-909
RT-909, Sorica - Petrovo Brdo, Petrovo Brdo - Spodnja Sorica, popolna zapora zaradi sanacije usadov predvidoma do 30. 10. 2017. Obvoz po cestah Petrovo Brdo - Podrošt in Sorica - Vresje.
 
Prepoved za tovornjake: RT-930
RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udora ceste.
 
Zaprta cesta: H6
H6, Koper - Izola uvoz Koper - center, Slavček v smeri Portoroža zaradi izrednega dogodka zaprt uvoz.
 
Zaprta cesta: LZ-212690
Ljubljana, povezovalna cesta med Pot za Brdom in Večno potjo, popolna zapora zaradi del.
 
Zaprta cesta: R2-448
R2-448, Karteljevo - Ločna, med avtocestnima priključkoma Novo mesto vzhod in Novo mesto zahod, popolna zapora zaradi obnove vozišča, do 25. 9. 2017. Obvoz po regionalnih cestah skozi Novo mesto.
 
Zaprta cesta: G2-108
G2-108, Hrastnik - Zidani Most, Šavna Peč - Zidani Most, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 20. 9. 2017. Obvoz je urejen na relaciji Hrastnik - Marno - Rimske Toplice - Zidani Most.
 
Zaprta cesta: R3-644
R3-644, Šentjakob - Domžale, pri Podgorici, popolna zapora zaradi gradnje kanalizacije do 20. 8. 2017 do 17. ure. Obvoz po cesti Domžale - Trzin Šentjakob.
 
Zaprta cesta: R3-672
R3-672, Zameško - Kostanjevica na Krki, pri Koprivniku, popolna zapora zaradi gradnje mostu do 12. 9. 2017. Obvoz je urejen.
 
Zaprta cesta: H4
H4, Razdrto - Nova Gorica na priključku Selo v smeri Vrtojbe, Italije sta zaradi del zaprta uvoz in izvoz.
 
Zaprta cesta: LC-036360
LC-036360, Celje, Teharska cesta, popolna zapora zaradi obnove železniškega podvoza do 1. 9. 2017. Obvoz je urejen.
 
Zaprta cesta: R1-212
R1-212, Bloška Polica - Sodražica, v Sodražici, na Cesti Notranjskega Odreda, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 31. 8. 2017. Obvoz je urejen.
 
Zaprta cesta: R3-605
R3-605, Kambreško - Livek, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 31. 8. 2017.
 
Zaprta cesta: R1-215
R1-215, Mokronog - Boštanj, pri Spodnjih Vodalah, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31.8.2017. Obvoz za osebna vozila in avtobuse je na relaciji Tržišče - Šentjanž - Hotemež - Boštanj. Obvoz za tovorna vozila je na relaciji Tržišče - Mokronog - Trebnje, po avtocesti Trebnje - Drnovo ter po cesti Krško - Boštanj.
 
Zaprta cesta: G2-106
G2-106, Šmarje Sap - Škofljica, in priključek Šmarje Sap, v Šmarju, popolna zapora zaradi dograditve AC priključka do 31. 8. 2017. Obvoz je urejen po regionalni cesti Šmarje Sap - Škofljica in po lokalni cesti.
 
Zaprta cesta: A2-E70
A2, Ljubljana - Obrežje na uvozu Škofljica, Kočevje v smeri Novega mesta bo do 31. 8. 2017 zaradi del zaprt uvoz.
 
Zaprta cesta: A2-E70
A2, Obrežje - Ljubljana na izvozu Škofljica, Kočevje iz smeri Obrežja, Hrvaške bo do 31. 8. 2017 zaradi del zaprt izvoz.
 
Prepoved za tovornjake: R3-749
R3-749, Vosek - Jurovski Dol, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t zaradi plazu.
 
Zaprta cesta: R3-702
R3-702, Trbonje - Vuhred, v Trbonjah, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu čez Reko do 30. 8. 2017. Obvoz je urejen preko Vuzenice.
 
Zaprta cesta: RT-914
RT-914, Ravbarkomanda - Unec, pri Ravbarkomandi, popolna zapora zaradi razširitve podvoza do 31. 8. 2017. Obvoz je urejen.
 
Zaprta cesta: LZ-212050
Ljubljana, Šubičeva ulica, popolna zapora zahodnega kraka križišča Prešernove ceste in Šubičeve ulice, zaradi rekonstrukcije Prešernove ceste, predvidoma do 27. 8. 2017. Obvoz je urejen po Aškerčevi cesti in Gosposvetski cesti.
 
Zaprta cesta: A1-E57
A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica na priključku Lj. - Bizovik iz smeri Malenc sta zaradi del zaprta uvoz in izvoz.
 
Zaprta cesta: A1-E57
A1-E57, Ljubljana - Maribor na uvozu Dramlje v smeri Maribora bo do 20. 8. 2017 zaradi del zaprt uvoz.
 
Zaprta cesta: A1-E57
A1-E57, Ljubljana - Maribor na uvozu Celje - vzhod v smeri Maribora bo do 20. 8. 2017 zaradi del zaprt uvoz.
 
Zaprta cesta: A1-E57
A1-E57, Ljubljana - Maribor na uvozu Celje - center v smeri Maribora bo do 20. 8. 2017 zaradi del zaprt uvoz.
 
Zaprta cesta: A1-E57
A1-E57, Ljubljana - Maribor med priključkom Celje - center in priključkom Sl. Konjice v smeri Maribora bo do 20. 8. 2017 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto.
 
Zaprta cesta: LC-299270
Novo mesto, Šmihelski most, popolna zapora zaradi rekonstrukcije mostu do 20. 8. 2017. Obvoz je urejen.
 

Vir podatkov: Direkcija RS za ceste