Razmere na cestah

Podatki o razmerah na slovenskih cestah se posodabljajo vsake pol ure.

  • Pomembnejši
  • Vsi dogodki

Zaprta cesta: R3-668
R3-668, Gabrje - Ratež, v Velikih Brusnicah, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 6. 2018. Obvoz je urejen in označen.
 
Zaprta cesta: RT-915
RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, Mašun - Kozarišče, popolna zapora zaradi gradnje izogibališč in spravila lesa do 31. 12. 2018. Obvoz je urejen po cestah Lož - Cerknica - Rakek - Planina - Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica.
 
Zaprta cesta: Občina
Občina Divača, LC Famlje- Škoflje, popolna zapora zaradi podrtega podpornega zidu.
 
Zaprta cesta: LC-999980
LC, Izola - Koper, med Izolo in križiščem s Krožno cesto, popolna zapora zaradi spremembe namembnosti obalnega pasu.
 
Zaprta cesta: R3-662
R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.
 
Zaprta cesta: RT-926
RT-926, Solčava - Podolševa, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 21. 12. 2018. Obvoz po cesti Podolševa - Sestre Logar - Solčava.
 
Zaprta cesta: R3-730
R3-730, Zg. Ščavnica - Dražen vrh, popolna zapora zaradi ureditve ceste in križišča do 30. 11. 2018. Obvoz po cesti Zg. Ščavnica - Sv. Ana v Slovenskih Goricah - Žice - Ledinek - Dražen Vrh in obratno.
 
Zaprta cesta: R3-664
R3-664, Uršna Sela - Novo mesto, v Novem mestu, Šmihel, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 11. 2018. Obvoz je po državnih in občinskih cestah.
 
Prepoved za tovornjake: R3-610
R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.
 
Prepoved za tovornjake: RT-930
RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udorov ceste.
 
Zaprta cesta: R3-724
R3-724, Hodoš - Domanjševci, v Hodošu, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu do 7. 11. 2018. Obvoz po lokalnih cestah.
 
Zaprta cesta: R3-635
R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica, pri Lancovem, popolna zapora zaradi sanacije zidov do 31. 10. 2018. Obvoz je po cesti Kamna Gorica - Podnart - Črnivec - Radovljica - Lancovo.
 
Zaprta cesta: R3-665
R3-665, Vel. Reka - Radeče, Borovak pri Polšniku - Zavrh, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 31. 10. 2018. Obvoz je za osebna vozila urejen po lokalnih cestah za tovorna vozila pa po cesti Velika - Preska - Ljubež bi Lazah - Litija - Zagorje - Podkum - Zavrh.
 
Zaprta cesta: R2-449
R2-449, AC priključek Lenart - Lenart - Gornja Radgona, v Lenartu, Mariborska cesta in Kraigherjeva ulica do križišča z Cmureško cesto, del Partizanske ceste in Trg Osvoboditve, popolna zapora zaradi gradnje treh krožišč do 4. 10. 2018. Obvoz je za vozila do 7,5 ton urejen po lokalnih cestah.
 
Zaprta cesta: R3-710
R3-710, Ptuj - Hajdina, na Ptuju, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije predvidoma do 30. 9. 2018. Obvoz po avtocesti med Draženci in Hajdino (možno je tudi za voznike brez vinjete) ter po lokalnih in regionalnih cestah.
 
Prepoved za tovornjake: R3-749
R3-749, Vosek - Jurovski Dol, prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t zaradi plazu.
 
Zaprta cesta: R1-221
R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Farčnikovi Koloniji (od mostu čez Kotederščico do hišne številke Selo pri Zagorju 77), popolna zapora zaradi obnove ceste in gradnje mostu do 15. 9. 2018. Obvoz je urejen po občinskih cestah.
 
Prepoved za tovornjake: RT-911
RT-911, Rudno - Rovtarica, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi nevarnosti plazu.
 
Zaprta cesta: R1-215
R1-215, Trebnje - Jezero, pri Dolenjem Podborštu pri Trebnjem, popolna zapora zaradi rekonstrukcije viadukta Ponikve, predvidoma do 31. 8. 2018.
 
Zaprta cesta: LC-293050
LC-293050, D. Sušice - Bušinec - Cerovec - Grič, popolna zapora zaradi gradnje vodovoda predvidoma do 31. 7. 2018.
 
Zaprta cesta: RT-917
RT-917, Željne - Rog - Baza - Podturn, popolna zapora zaradi izdelave protiprašne zaščite do 31. 7. 2018 , dnevno med 8. in 17. uro. Obvoz je urejen.
 
Zaprta cesta: R2-424
R2-424, Sevnica - Planina, Vejice - Prapretno, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 31. 7. 2018 . Obvoz po cesti Sevnica - Radeče - Laško - Celje - Šentjur - Planina.
 
Zaprta cesta: LC-293020
LC-293020, Dolenjske Toplice - Meniška vas - Podhosta, pri Meniški vasi, popolna zapora zaradi ureditve cestnega priključka do 15. 7. 2018. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 
Zaprta cesta: LG-299000
Novo mesto, Glavni trg med Jenkovo in Dilančevo ulico ter Florjanov trg, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 15. 7. 2018. Obvoz je urejen.
 
Zaprta cesta: R3-608
R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, popolna zapora zaradi protiprašne zaščite ceste.
 
Zaprta cesta: LC-122010
LC, Hrastnik - Radeče, popolna zapora zaradi poškodovanega cestišča.
 
Zaprta cesta: R3-648
R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka, v Prevolah, popolna zapora zaradi obnove ceste do 30. 6. 2018. Obvoz je urejen po regionalnih cestah Prevole - Dvor - Žužemberk - Zagradec - Ambrus - Prevole.
 
Zaprta cesta: R1-216
R1-216, Žužemberk - Črmošnjice - Črnomelj, pri Črmošnjicah, popolna zapora zaradi gradnje prepusta do 30. 6. 2018. Obvoz za tovorna vozila nad 3,5 ton je urejen po cesti Straža - Novo mesto - Vahta - Semič - Črnomelj. Obvoz za osebna vozila in avtobuse je urejen po lokalnih cestah.
 
Zaprta cesta: R3-647
R3-647, Mlačevo - Krka, Luče - Krka, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 30. 6. 2018. Obvoz je urejen po regionalni cesti Grosuplje - Ivančna Gorica - Krka.
 
Zaprta cesta: R3-608
R3-608, Solkan - Lokve, pri odcepu za Grgar, popolna zapora zaradi izgradnje krožišča do 30. 6. 2018. Obvoz je urejen po cesti Solkan - Grgar - Čepovan.
 
Zaprta cesta: R3-693
R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje, v Fužinah, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 30. 6.2018. Obvoz je urejen po cesti Vojnik - Frankolovo- Stranice - Vitanje.
 
Zaprta cesta: LZ-212020
Ljubljana, Gosposvetska ulica, in del Dalmatinove ulice, popolna zapora zaradi obnove ceste do 30. 6. 2018. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 
Zaprta cesta: RT-909
RT-909, Zgornja Sorica - Petrovo Brdo, popolna zapora zaradi sanacije usadov predvidoma do 30. 6. 2018. Obvoz je po cesti Petrovo Brdo - Podrošt - Sorica - Vresje.
 
Zaprta cesta: RT-915
RT-915, Grda Draga - Pudob, v Kozarišču, popolna zapora zaradi vzdrževalnih del do 29. 6. 2018. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 
Zaprta cesta: R3-632
R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine, v Trpčanah, popolna zapora zaradi sanacije podpornega zidu 29. 6. 2018. Obvoz za osebna vozila in avtobuse po občinski cesti, za tovorna vozila nad 7,5 ton po državnih cestah.
 
Zastoj: G2-111
G2-111, Izola-Sečovlje, mejni prehod Sečovlje, Plovanija, zadnji podatek o čakalnih dobah: osebna vozila 1 h pri vstopu.
 
Zastoj: G1-7
G1-7, Starod-Kozina, mejni prehod Starod, Pasjak, zadnji podatek o čakalnih dobah: osebna vozila 20 min pri vstopu.
 
Zastoj: G1-11
G1-11, Koper-Dragonja, mejni prehod Dragonja, Kaštel, zadnji podatek o čakalnih dobah: osebna vozila 1 h pri vstopu.
 
Zastoj: G1-6
G1-6, Ilirska Bistrica-Jelšane, mejni prehod Jelšane, Rupa, zadnji podatek o čakalnih dobah: osebna vozila 20 min pri vstopu.
 
Zaprta cesta: R1-218
R1-218, Črnomelj, Ulica Staneta Rozmana in Trg Svobode, popolna zapora zaradi prireditve do 25. 6. 2018 do 12. ure. Obvoz je urejen.
 
Zastoj: G2-111
G2-111, Lucija - Strunjan, gost promet z zastoji.
 

Vir podatkov: Direkcija RS za ceste