Razmere na cestah

Podatki o razmerah na slovenskih cestah se posodabljajo vsake pol ure.

  • Pomembnejši
  • Vsi dogodki

Zaprta cesta: R3-662
R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.
 
Zaprta cesta: LG-243790
Maribor, Ljubljanska ulica, med Jezdarsko ulico in Masarykovo ulico ter od priključka z Betnavske ceste na Gorkega ulico, popolna zapora zaradi izgradnje železniškega podvoza predvidoma do 31. 12. 2019. Obvozi so urejeni.
 
Zaprta cesta: RT-930
RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Cezlak, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 15. 11. 2019. Obvoz je urejen po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 
Prepoved za tovornjake: RT-930
RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udorov ceste.
 
Zaprta cesta: R2-424
R2-424, Sevnica - Planina, Vejice - Prapretno, popolna zapora zaradi modernizacije ceste predvidoma do 29. 6. 2019. Obvoz po cesti Sevnica - Radeče - Laško - Celje - Šentjur - Planina.
 
Zaprta cesta: R3-608
R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, v Dolenji Trebuši, popolna zapora zaradi sanacije ceste in novogradnje mostu do 15. 4. 2019. Obvoz je urejen po lokalni cesti.
 
Zaprta cesta: R3-696
R3-696, Škale - Graška Gora - Šmiklavž, pri Šmiklavžu, popolna zapora zaradi sanacije plazu do 31. 3. 2019. Obvoz po cesti Šmiklavž - Mislinja - Velenje - Škale.
 
Zaprta cesta: LC-390100
LC, Trboje - Voklo, pri Trbojah, popolna zapora zaradi del predvidoma do 31. 3. 2019.
 
Zaprta cesta: RT-926
RT-926, Solčava - Podolševa, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 29. 3. 2019. Obvoz po cesti Podolševa - Sestre Logar - Solčava.
 
Zaprta cesta: R3-630
R3-630, Obrov - Golac, cesta v zimskem času zaprta predvidoma do 15. 3. 2019.
 
Zaprta cesta: RT-915
RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga, cesta v zimskem času zaprta predvidoma do 15. 3. 2019. Prevozno do Sviščakov.
 
Zaprta cesta: RT-915
RT-915, Grda Draga - Pudob, cesta v zimskem času zaprta predvidoma do 15. 3. 2019.
 
Zaprta cesta: R2-428
R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, Pavličevo sedlo, cesta je zaprta na avstrijski strani zaradi več udorov cestišča in nevarnosti proženja zemeljskih plazov.
 
Zaprta cesta: RT-931
RT-931, Ribnica - Ribniška koča, cesta v zimskem času zaprta, predvidoma do 15. 3. 2019.
 
Zaprta cesta: RT-929
RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, cesta v zimskem času zaprta, predvidoma do 15. 3. 2019.
 
Zaprta cesta: RT-902
RT-902, Strmec - Mangart, popolna zapora v zimskem času.
 
Zaprta cesta: RT-911
RT-911, Rudno - Rovtarica, cesta v zimskem času zaprta.
 
Zaprta cesta: RT-908
RT-908, Mojstrana - Vrata, popolna zapora, cesta je v zimskem času zaprta, predvidoma do 15. 3. 2018
 
Zaprta cesta: R2-412
R2-412, Kranj (Kidričeva - Iskra), v Kranju, popolna zapora zaradi obnove mostu preko Savskega otoka do 5. 3. 2019. Obvoz je urejen.
 
Zaprta cesta: R3-724
R3-724, Berkovci - Kobilje, Motvarjevci - Kobilje, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča predvidoma do 4. 3. 2019. Obvoz je urejen po cesti Kobilje - Dobrovnik - Bogojina - Motvarjevci.
 
Zaprta cesta: R3-606
R3-606, Kanal - Lig - Mišček - Neblo, pri Golem Brdu, popolna zapora zaradi del do 7. 2. 2019. Obvoz je urejen.
 
Zaprta cesta: RT-917
RT-917, Željne - Rog - Baza - Podturn, v Željnah, popolna zapora zaradi obnove ceste do 1. 2. 2019. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 
Zaprta cesta: R3-649
R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče, pri Žvirčah, popolna zapora zaradi zaradi modernizacije ceste do 29. 1. 2019. Obvoz je urejen po cesti Žvirče - Smuka - Dvor - Žužemberk.
 
Zaprta cesta: LC-001050
LC-001050, Preserje - Brje, med Preserjem in Sv. Martinom, popolna zapora zaradi obnove vodovoda do 3. 1. 2019. Obvoz je urejen.
 
Izredni dogodek: R3-679
R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, v Sevnici, med Kvedrovo cesto in Prešernovo ulico, popolna zapora zaradi prireditve do 1.1., do 6. ure. Obvoz je urejen po občinskih cestah.
 
Zaprta cesta: Občina
Občina Divača, LC Famlje - Škoflje, popolna zapora zaradi podrtega podpornega zidu.
 

Vir podatkov: Direkcija RS za ceste