Razmere na cestah

Podatki o razmerah na slovenskih cestah se posodabljajo vsake pol ure.

  • Pomembnejši
  • Vsi dogodki

Zaprta cesta: LG-243790
Maribor, Ljubljanska ulica, med Jezdarsko ulico in Masarykovo ulico ter od priključka z Betnavske ceste na Gorkega ulico, popolna zapora zaradi izgradnje železniškega podvoza predvidoma do 31. 12. 2019. Obvozi so urejeni.
 
Zaprta cesta: RT-930
RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Cezlak, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 15. 11. 2019. Obvoz je urejen po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 
Prepoved za tovornjake: RT-930
RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udorov ceste.
 
Zaprta cesta: R3-630
R3-630, Obrov - Golac, cesta v zimskem času zaprta predvidoma do 15. 3. 2019.
 
Zaprta cesta: RT-915
RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga, cesta v zimskem času zaprta predvidoma do 15. 3. 2019. Prevozno do Sviščakov.
 
Zaprta cesta: RT-915
RT-915, Grda Draga - Pudob, cesta v zimskem času zaprta predvidoma do 15. 3. 2019.
 
Zaprta cesta: RT-902
RT-902, Strmec - Mangart, popolna zapora zaradi zimskih razmer.
 
Zaprta cesta: R2-412
R2-412, Kranj (Kidričeva - Iskra), v Kranju, zahodna kranjska obvoznica, popolna zapora zaradi obnove mostu preko Savskega otoka do 5. 3. 2019. Obvoz je urejen.
 
Zaprta cesta: RT-917
RT-917, Željne - Rog - Baza - Podturn, v Željnah, popolna zapora zaradi obnove ceste do 1. 2. 2019. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 
Zaprta cesta: R1-218
R1-218, Metlika - Črnomelj, pri Vranovičih, popolna zapora zaradi preplastitve ceste predvidoma do 30. 11. 2018. Obvoz po cesti Podzemelj - Dolenjci - Črnomelj.
 
Zaprta cesta: R2-428
R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, Pavličevo sedlo, cesta je zaprta na avstrijski strani zaradi več udorov cestišča in nevarnosti proženja zemeljskih plazov.
 
Zaprta cesta: RT-915
RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, Mašun - Kozarišče, popolna zapora zaradi gradnje izogibališč in spravila lesa do 31. 12. 2018. Obvoz je urejen po cestah Lož - Cerknica - Rakek - Planina - Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica.
 
Zaprta cesta: RT-910
RT-910, Sorica - Podrošt, popolna zapora zaradi gradnje opornih konstrukcij do 31. 12. 2018. Obvoz je po cesti Podrošt - Petrovo Brdo - Zgornja Sorica.
 
Zaprta cesta: Občina
Občina Divača, LC Famlje - Škoflje, popolna zapora zaradi podrtega podpornega zidu.
 
Zaprta cesta: R3-662
R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.
 
Zaprta cesta: LC-001050
LC-001050, Preserje - Brje, med Preserjem in Sv. Martinom, popolna zapora zaradi obnove vodovoda do 24. 12. 2018. Obvoz je urejen.
 
Zaprta cesta: RT-905
RT-905, Mrzli studenec - Jereka, Koprivnik v Bohinju - Jereka, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 21. 12. 2018, dnevno med 8. in 16. uro. Obvoz je urejen na relaciji Jereka - Bitnje - Bled - Zg. Gorje - Mrzli Studenec in obratno.
 
Zaprta cesta: R3-749
R3-749, Vosek - Jurovski Dol, Vukovski Dol - Jurovski Dol, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča do 21. 12. 2018. Obvoz po cesti Vosek - Pernica - Lenart - Jurovski Dol ter po lokalnih cestah.
 
Zaprta cesta: RT-926
RT-926, Solčava - Podolševa, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 21. 12. 2018. Obvoz po cesti Podolševa - Sestre Logar - Solčava.
 
Zaprta cesta: R3-696
R3-696, Škale - Graška Gora - Šmiklavž, pri Šmiklavžu, popolna zapora zaradi sanacije plazu do 21. 12. 2018. Obvoz je urejen po cesti Šmiklavž - Mislinja - Velenje - Škale.
 
Zaprta cesta: LG-299000
Novo mesto, Sokolska ulica in križišče s Cvelbarjevo ulico, popolna zapora zaradi obnove strehe na objektu, do 20. 12. 2018. Obvoz je urejen in označen.
 
Zaprta cesta: LC-293050
LC-293050, D. Sušice - Bušinec - Cerovec - Grič, popolna zapora zaradi gradnje vodovoda predvidoma do 15. 12. 2018.
 
Zaprta cesta: R3-668
R3-668, Gabrje - Ratež, v Velikih Brusnicah, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 15. 12. 2018. Obvoz je urejen in označen.
 
Prepoved za tovornjake: R3-610
R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.
 
Zaprta cesta: R3-724
R3-724, Hodoš - Domanjševci, v Hodošu, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu do 10. 12. 2018. Obvoz po lokalnih cestah.
 
Zaprta cesta: RT-908
RT-908, Mojstrana - Vrata, popolna zapora zaradi poškodovanega cestišča po neurju.
 
Zaprta cesta: RT-907
RT-907, Zgornje Gorje - Radovna - Mojstrana, popolna zapora zaradi poškodovanega cestišča po neurju.
 
Zaprta cesta: R3-724
R3-724, Berkovci - Kobilje, Motvarjevci - Kobilje, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča do 3. 12. 2018. Obvoz je urejen po cesti Kobilje - Dobrovnik - Bogojina - Motvarjevci.
 
Zaprta cesta: LG-211230
Ljubljana, Drenikova ulica, Drenikova ulica, med Verovškovo in Celovško, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 1. 12. 2018. Obvoz je urejen po Tivolski.
 
Zaprta cesta: R1-221
R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Bevškem, popolna zapora zaradi sanacije vozišča do 30. 11. 2018. Obvoz po glavni cesti Zagorje - Šklendrovec - Trbovlje.
 
Zaprta cesta: LC--212861
Bukovžlak - Trnovlje, popolna zapora zaradi polaganja vodovoda vsak delovnik med 7. in 18. uro, predvidoma do 30.11.2018. Obvoz je urejen.
 
Zaprta cesta: R1-209
R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero, v Bohinjski Bistrici, popolna zapora zaradi ureditve ceste do 30. 11. 2018. Obvoz je urejen po cesti Bohinjska Bistrica - Bohinjsko Jezero - Ribčev Laz - Stara Fužina - Srednja vas v Bohinju - Bohinjska Češnjica - Bitnje in obratno.
 
Zaprta cesta: R3-642
R3-642, Podpeč - Ig, v Tomišlju, popolna zapora zaradi gradnje kanalizacije do 30. 11. 2018. Obvoz je urejen na relaciji Podpeč - Črna vas - Ig.
 
Zaprta cesta: LC-251010
LC-251010, Tacen - Trboje - Kranj, v Trbojah, med pokopališčem in odcepom za Voklo, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 30.11.2018. Obvoz je urejen po cesti Smlednik - Mavčiče - Kranj ter za stanovalce po lokalnih cestah.
 
Zaprta cesta: R3-730
R3-730, Zg. Ščavnica - Dražen vrh, popolna zapora zaradi ureditve ceste in križišča do 30. 11. 2018. Obvoz po lokalnih cestah Zg. Ščavnica - Sv. Ana v Slovenskih Goricah - Žice - Ledinek - Dražen Vrh in obratno.
 
Zaprta cesta: R3-664
R3-664, Uršna Sela - Novo mesto, v Novem mestu, Šmihel, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 11. 2018. Obvoz je po državnih in občinskih cestah.
 
Zaprta cesta: RT-911
RT-911, Rudno - Rovtarica, popolna zapora zaradi podrtega drevja.
 
Zaprta cesta: R1-221
R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Farčnikovi Koloniji (od mostu čez Kotederščico do hišne številke Selo pri Zagorju 77), popolna zapora zaradi obnove ceste in gradnje mostu do 30. 11. 2018. Obvoz je urejen po občinskih cestah in državnih cestah.
 
Zaprta cesta: R2-424
R2-424, Sevnica - Planina, Vejice - Prapretno, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 30. 11. 2018 . Obvoz po cesti Sevnica - Radeče - Laško - Celje - Šentjur - Planina.
 
Zaprta cesta: LC-392060
Šentilj, Slovenska ulica, popolna zapora med Dunajsko cesto in cesto Za lekarno zaradi sanacije udora in rekonstrukcije železniške proge. Obvoz je urejen po občinskih cestah.
 
Zaprta cesta: R3-608
R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, v Dolenji Trebuši, popolna zapora zaradi sanacije ceste in novogradnje mostu do 25.11.2018. Obvoz je urejen po lokalni cesti.
 
Zastoj: R1-228
R1-228, Spuhlja-Zavrč, mejni prehod Zavrč, Dubrava Križovljanska, zadnji podatek o čakalnih dobah: tovorna vozila 30 min pri vstopu.
 
Zastoj: G1-9
G1-9, Jurovci-Gruškovje, mejni prehod Gruškovje, Macelj, zadnji podatek o čakalnih dobah: tovorna vozila 1 h pri izstopu in 2 h pri vstopu.
 
Zaprta cesta: R2-404
R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, Pivka - Parje, popolna zapora zaradi obnove ceste do 22. 11. 2018. Obvoz po glavni cesti preko Ribnice. Zaporo občasno odmikajo glede na vremenske razmere.
 

Vir podatkov: Direkcija RS za ceste