Razmere na cestah

Podatki o razmerah na slovenskih cestah se posodabljajo vsake pol ure.

  • Pomembnejši
  • Vsi dogodki

Zaprta cesta: RT-930
RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Cezlak, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 15. 11. 2019. Obvoz je urejen po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 
Zaprta cesta: RT-915
RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, Mašun - Kozarišče, popolna zapora zaradi gradnje izogibališč in spravila lesa do 31. 12. 2018. Obvoz je urejen po cestah Lož - Cerknica - Rakek - Planina - Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica.
 
Zaprta cesta: RT-910
RT-910, Sorica - Podrošt, popolna zapora zaradi gradnje opornih konstrukcij do 31. 12. 2018. Obvoz je po cesti Podrošt - Petrovo Brdo - Zgornja Sorica.
 
Zaprta cesta: Občina
Občina Divača, LC Famlje - Škoflje, popolna zapora zaradi podrtega podpornega zidu.
 
Zaprta cesta: LC-999980
LC, Izola - Koper, med Izolo in križiščem s Krožno cesto, popolna zapora zaradi spremembe namembnosti obalnega pasu.
 
Zaprta cesta: R3-662
R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.
 
Zaprta cesta: RT-926
RT-926, Solčava - Podolševa, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 21. 12. 2018. Obvoz po cesti Podolševa - Sestre Logar - Solčava.
 
Zaprta cesta: LC-293050
LC-293050, D. Sušice - Bušinec - Cerovec - Grič, popolna zapora zaradi gradnje vodovoda predvidoma do 15. 12. 2018.
 
Zaprta cesta: R3-730
R3-730, Zg. Ščavnica - Dražen vrh, popolna zapora zaradi ureditve ceste in križišča do 30. 11. 2018. Obvoz po lokalnih cestah Zg. Ščavnica - Sv. Ana v Slovenskih Goricah - Žice - Ledinek - Dražen Vrh in obratno.
 
Zaprta cesta: R3-664
R3-664, Uršna Sela - Novo mesto, v Novem mestu, Šmihel, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 11. 2018. Obvoz je po državnih in občinskih cestah.
 
Zaprta cesta: R2-424
R2-424, Sevnica - Planina, Vejice - Prapretno, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 30. 11. 2018 . Obvoz po cesti Sevnica - Radeče - Laško - Celje - Šentjur - Planina.
 
Prepoved za tovornjake: R3-610
R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.
 
Prepoved za tovornjake: RT-930
RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udorov ceste.
 
Zaprta cesta: R3-724
R3-724, Hodoš - Domanjševci, v Hodošu, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu do 7. 11. 2018. Obvoz po lokalnih cestah.
 
Zaprta cesta: R3-635
R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica, pri Lancovem, popolna zapora zaradi sanacije zidov do 31. 10. 2018. Obvoz je po cesti Kamna Gorica - Podnart - Črnivec - Radovljica - Lancovo.
 
Zaprta cesta: R3-665
R3-665, Vel. Reka - Radeče, Borovak pri Polšniku - Zavrh, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 31. 10. 2018. Obvoz je za osebna vozila urejen po lokalnih cestah za tovorna vozila pa po cesti Velika - Preska - Ljubež bi Lazah - Litija - Zagorje - Podkum - Zavrh.
 
Zaprta cesta: R3-672
R3-672, Impoljca - Zavratec, pri Zavratcu, popolna zapora zaradi obnove ceste do 25. 8. 2018. Obvoz je urejen po cestah Zavratec - Impoljca - Boštanj - Mokronog - Zbure - Škocjan - Zavratec.
 
Zaprta cesta: LC-293020
LC-293020, Dolenjske Toplice - Meniška vas - Podhosta, pri Meniški vasi, popolna zapora zaradi ureditve cestnega priključka do 30. 9. 2018. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 
Zaprta cesta: R3-668
R3-668, Gabrje - Ratež, v Velikih Brusnicah, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 9. 2018. Obvoz je urejen in označen.
 
Zaprta cesta: R3-710
R3-710, Ptuj - Hajdina, na Ptuju, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije predvidoma do 30. 9. 2018. Obvoz po avtocesti med Draženci in Hajdino (možno je tudi za voznike brez vinjete) ter po lokalnih in regionalnih cestah.
 
Zaprta cesta: LC-251010
LC-251010, Tacen - Trboje - Kranj, v Trbojah, med pokopališčem in odcepom za Voklo, popolna zapora zaradi obnove cestišča do 30. 9. 2018. Obvoz je urejen po cesti Smlednik - Mavčiče - Kranj ter za stanovalce po lokalnih cestah.
 
Zaprta cesta: H6
H6, Koper - Izola na priključku Koper - center, Slavček v smeri Portoroža zaradi izrednega dogodka zaprt uvoz. Zaprt uvoz v času turistične sezone.
 
Zaprta cesta: LC-149036
LC-149036, Bistrica pri Tržiču - Tržič, na cesti Ste Marie Aux Mines, popolna zapora zaradi del (med trgovino, Kranjsko in Predilniško cesto). Obvoz Pristava - Tržič.
 
Prepoved za tovornjake: R3-749
R3-749, Vosek - Jurovski Dol, prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t zaradi plazu.
 
Zaprta cesta: R1-221
R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Farčnikovi Koloniji (od mostu čez Kotederščico do hišne številke Selo pri Zagorju 77), popolna zapora zaradi obnove ceste in gradnje mostu do 15. 9. 2018. Obvoz je urejen po občinskih cestah.
 
Zaprta cesta: LZ-212060
Ljubljana, Prešernova cesta, med Šubičevo ulico in Erjavčevo cesto, popolna zapora zaradi prenove vozišča do 15. 9. 2018. Obvoz po Slovenski, Aškerčevi in Bleiweisovi cesti.
 
Zaprta cesta: RT-915
RT-915, Grda Draga - Pudob, v Kozarišču, popolna zapora zaradi vzdrževalnih del do 13. 9. 2018. Obvoz je urejen in označen.
 
Prepoved za tovornjake: RT-911
RT-911, Rudno - Rovtarica, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi nevarnosti plazu.
 
Zaprta cesta: LZ-212020
Ljubljana, Tavčarjeva ulica, med Cigaletovo ulico in Slovensko cesto, popolna zapora zaradi del na vročevodu predvidoma do 2. 9. 2018. Obvoz je urejen po Cigaletovi ulici in Trdinovi ulici.
 
Zaprta cesta: LG-299000
Novo mesto, Glavni trg med Jenkovo in Dilančevo ulico ter Florjanov trg, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 1. 9. 2018. Obvoz je urejen.
 
Zaprta cesta: R3-608
R3-608, Solkan - Lokve, pri odcepu za Grgar, popolna zapora zaradi izgradnje krožišča do 31. 8. 2018. Obvoz je urejen po cesti Solkan - Grgar - Čepovan.
 
Zaprta cesta: R1-215
R1-215, Trebnje - Jezero, pri Dolenjem Podborštu pri Trebnjem, popolna zapora zaradi rekonstrukcije viadukta Ponikve, predvidoma do 31. 8. 2018.
 
Zaprta cesta: R3-693
R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje, v Fužinah, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 31. 8. 2018. Obvoz je urejen po cesti Vojnik - Frankolovo- Stranice - Vitanje.
 
Zaprta cesta: LZ-212020
Ljubljana, Gosposvetska ulica, in del Dalmatinove ulice, popolna zapora zaradi obnove ceste. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 
Zaprta cesta: R2-433
R2-433, Lenart - Trate, Ledinek - Žice, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča do 30. 8. 2018. Obvoz je urejen.
 
Zaprta cesta: R3-634
R3-634, Bled - Gorje, na Bledu, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča do 30. 8. 2018. Obvoz je urejen po severni blejski obvoznici.
 
Zaprta cesta: R1-219
R1-219, Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, med Srebrnikom in Bistrico ob Sotli, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 30. 8. 2018. Obvoz je urejen po cesti Bistrica ob Sotli - Podsreda - Kozje - Virštanj - Golobinjek.
 
Zastoj: G1-9
G1-9, Jurovci-Gruškovje, mejni prehod Gruškovje, Macelj, zadnji podatek o čakalnih dobah: osebna vozila 1 h 30 min pri vstopu.
 
Zaprta cesta: A1-E61
A1, Koper - Ljubljana na uvozu Vrhnika v smeri Ljubljane bo do 20. 8. 2018 zaradi del zaprt uvoz.
 
Zaprta cesta: A1-E61
A1, Ljubljana - Koper na uvozu Vrhnika v smeri Kopra bo do 20. 8. 2018 zaradi del zaprt uvoz.
 
Zaprta cesta: A1-E61
A1, Koper - Ljubljana na izvozu Vrhnika iz smeri Kopra bo do 20. 8. 2018 zaradi del zaprt izvoz.
 
Zaprta cesta: A1-E61
A1, Ljubljana - Koper na izvozu Vrhnika iz smeri Ljubljane bo do 20. 8. 2018 zaradi del zaprt izvoz.
 
Zaprta cesta: G2-102
G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Zali / Jelični Vrh , popolna zapora zaradi sanacije brežin do 20. 8. 2018. Obvoz za vozila do skupne mase 7.5 ton je po cesti Logatec - Žiri - Govejk - Marof - Spodnja Idrija. Obvoz za vozila nad 7.5 ton je po cesti Logatec - Nova Gorica - Tolmin - Idrija.
 
Zaprta cesta: G2-104
G2-104, Kranj - Sp. Brnik, pri Spodnjem Brniku, popolna zapora zaradi obnove ceste do 20. 8. 2018. Obvoz za vozila do 7,5 ton je urejen po cesti Spodnji Brnik - Cerklje in po lokalni cesti, za vozila nad 7,5 ton je obvoz po cesti Spodnji Brnik - Komenda - Vodice ter po avtocesti med priključkoma Vodice in Brnik.
 
Zaprta cesta: R3-648
R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka, v Zvirčah, popolna zapora zaradi obnove ceste predvidoma do 20. 8. 2018. Obvoz za smer Novo mesto poteka po cesti Pri cerkvi Struge - Smuka - Dvor - Novo mesto, obvoz za smer Videm pa po cesti Zagradec - Dvor - Smuka - Pri cerkvi Struge.
 
Zastoj: R3-623
R3-623, Kastelec-Podgorje, mejni prehod Podgorje, Jelovice, zadnji podatek o čakalnih dobah: osebna vozila 40 min pri vstopu.
 
Zastoj: R1-218
R1-218, Vinica-most čez Kolpo, mejni prehod Vinica, Pribanjci, zadnji podatek o čakalnih dobah: osebna vozila 30 min pri izstopu in 30 min pri vstopu.
 
Zastoj: R3-626
R3-626, Gračišče-Brezovica, mejni prehod Brezovica pri Gradinu, Lucija, zadnji podatek o čakalnih dobah: osebna vozila 1 h pri vstopu.
 
Zastoj: R3-626
R3-626, Gračišče-Brezovica, mejni prehod Brezovica pri Gradinu, Lucija, zadnji podatek o čakalnih dobah: osebna vozila 30 min pri vstopu.
 
Zastoj: G1-6
G1-6, Ilirska Bistrica-Jelšane, mejni prehod Jelšane, Rupa, zadnji podatek o čakalnih dobah: osebna vozila 20 min pri izstopu in 1 h 30 min pri vstopu.
 
Zastoj: R1-208
R1-208, Gračišče-Sočerga, mejni prehod Sočerga, Požane, zadnji podatek o čakalnih dobah: osebna vozila 45 min pri izstopu in 1 h 15 min pri vstopu.
 
Zastoj: A2-E70
A2-E70, Kronovo-Obrežje, mejni prehod Obrežje, Bregana, zadnji podatek o čakalnih dobah: osebna vozila 1 h 15 min pri vstopu.
 
Zastoj: G1-7
G1-7, Starod-Kozina, mejni prehod Starod, Pasjak, zadnji podatek o čakalnih dobah: osebna vozila 20 min pri izstopu in 1 h 30 min pri vstopu.
 
Zastoj: G1-11
G1-11, Koper-Dragonja, mejni prehod Dragonja, Kaštel, zadnji podatek o čakalnih dobah: osebna vozila 1 h 15 min pri izstopu in 2 h pri vstopu.
 
Zastoj: G2-111
G2-111, Izola-Sečovlje, mejni prehod Sečovlje, Plovanija, zadnji podatek o čakalnih dobah: osebna vozila 1 h pri izstopu in 2 h pri vstopu.
 
Zastoj: G2-105
G2-105, Metlika- most čez Kolpo, mejni prehod Metlika, Jurovski brod, zadnji podatek o čakalnih dobah: osebna vozila 30 min pri izstopu in 30 min pri vstopu.
 
Zastoj: R3-690
R3-690, Jurovci-Zg. Leskovec, mejni prehod Zgornji Leskovec, Cvetlin, zadnji podatek o čakalnih dobah: osebna vozila 45 min pri vstopu.
 
Zastoj: R1-209
R1-209, Lesce - Bled, gost promet z daljšimi zastoji.
 
Zastoj: G2-111
G2-111, Seča - MP Sečovlje, gost promet z daljšimi zastoji.
 
Zastoj: A2-E61
A2, Ljubljana - Karavanke, pred predorom Karavanke v smeri Karavank, Avstrije je gost promet z daljšimi zastoji. Ocena zastoja: 9 km.
 
Zastoj: G1-11
G1-11, Koper - MP Dragonja, gost promet z daljšimi zastoji.
 
Zastoj: G2-101
G2-101, Tržič - Ljubelj, pred predorom Ljubelj, gost promet z zastoji.
 
Zastoj: G1-11
G1-11, Šmarje - Koper, pred priključkom Koper center, gost promet z zastoji.
 
Zastoj: R2-409
R2-409, Brezovica - Vrhnika, na Vrhniki, gost promet z zastoji zaradi del.
 
Zastoj: A1-E61
A1, Ljubljana - Koper, med priključkom Unec in počivališčem Ravbarkomanda v smeri Kopra je zgoščen promet. Prihaja do zastojev.
 
Zastoj: A2-E61
A2, Ljubljana - zahodna obvoznica, med razcepom Koseze in razcepom Kozarje v smeri Kozarij je gost promet z daljšimi zastoji. Ocena zastoja: 7 km. Zastoj je med Podutikom in Brezovico, smer Kp.
 
Zastoj: A1-E61
A1, Koper - Ljubljana, med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica v smeri Kopra je gost promet z zastoji.
 
Zastoj: A1-E57
A1, Ljubljana - Maribor, med priključkom Lj. - Šentjakob in priključkom Domžale v smeri Celja je gost promet z zastoji.
 
Zastoj: A2-E61
A2, Karavanke - Ljubljana, med predorom Šentvid in razcepom Koseze v smeri Kosez je gost promet z daljšimi zastoji. Občasno zapiranje predora Šentvid, zaradi zastoja.
 

Vir podatkov: Direkcija RS za ceste